TR

Danışma ve Eğitim
Metin Boyutu [-] [+]


Dokümantasyon Merkezi enformasyon hizmetleri, Cumhuriyet Arşivi araştırma hizmetleri ile birlikte aynı araştırma salonu ortamında yürütülmektedir. Böylece araştırmacılar üzerinde çalıştıkları konu(lar) üzerinde hem arşiv kaynaklarını, hem de kütüphane kaynaklarını bir arada araştırma ve inceleme imkânına sahip olmaktadırlar.

Araştırma Salonu’nda kütüphaneye ait müracaat eserleri koleksiyonu bulunmaktadır. Bu çerçevede ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar, kataloglar yanında temel araştırma kaynağı niteliği taşıyan yayınlar Araştırma Salonunda tutulmaktadır.

Ayrıca Araştırma Salonunun üst katında da süreli yayınlardan müracaat eseri niteliği taşıyan yayınların (T.C. Resmi Gazete, Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, v.b.) tam koleksiyonları yanında güncel muhtevaya sahip süreli yayınların da son yıl sayıları bulundurulmaktadır.

Araştırmacılar kütüphane doküman isteklerini “Kitap İsteme Formu” veya “Süreli Yayın İsteme Formu”ndan iki kopya doldurmak suretiyle yaparlar.
© 2014 - General Directorate of State Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey