TR

Sık Sorulan Sorular
Metin Boyutu [-] [+]

Osmanlı Arşivi'nde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Kanuni Sultan Süleyman'a kadar olan dönemle ilgili çok az miktarda belge vardır. Kanuni'den itibaren yoğunluk her geçen devirde artmakta ve 1922 tarihine kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bilhassa Tanzimat'la birlikte devletteki bürokratik yapının nezaretler düzeyinde oluşması neticesinde devlette evrak üretimi arttığından bu tarihten sonraki belgelerin sayısı oldukça kabarıktır.

Osmanlı Arşivi hangi dönemleri kapsamaktadır?

Osmanlı Arşivi'nde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Kanunî Sultan Süleyman'a kadar olan dönemle ilgili çok az miktarda belge vardır. Kanuni'den itibaren yoğunluk her geçen devirde artmakta ve 1922 tarihine kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bilhassa Tanzimatla birlikte devletteki bürokratik yapının nezaretler düzeyinde oluşması neticesinde devlette evrak üretimi arttığından bu tarihten sonraki belgelerin sayısı oldukça kabarıktır.

Herhangi bir konuda internet üzerinden Osmanlı Arşivi'nden belge ve bilgi alınabilir mi?

Osmanlı Arşivi'nde tasnifi bitirilen ve araştırmaya açılan fonlar henüz dijital ortama aktarılmadığından internet üzerinden araştırma ve belge alma hizmeti sunulamamaktadır. Belgelerin mikrofilme alınma projesi ile belge kataloglarının dijital ortama aktarılması çalışmaları bittiğinde internet üzerinden araştırma yapmak ve belge istemek mümkün olacaktır. Şu anda sadece kurumumuzun sitesinde bulunan yayınlarından yararlanılabilir.

Osmanlı Arşivi'nde Neler Bulunabilir?

Şahsî nüfus, tapu, hatırat, askerî personel sicili, neşriyat ve benzerleri dışında Osmanlı dönemi resmî kurumlar arası yazışmalar bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için Osmanlı Arşivi yayınları arasından çıkan ve dijital olarak sitemizde yayınlanan Osmanlı Arşivi Rehberi'ne bakılabilir. Burada Osmanlı Arşivi'ndeki tasnifi yapılarak araştırmaya açılmış olan bütün arşiv belgeleri ve malzemesi hakkında bilgi verilmektedir. Osmanlı Arşivi'nde uygulanan tasnif sisteminde konu ve coğrafî bölgeye göre tasnif yapılmadığından araştırılmak istenen bir konu ile ilgili olan belgeler Arşiv'de tasnifi yapılan değişik fonlarda bulunabilir. Bu yüzden araştırılmak istenen konunun bizzat araştırmacının kendisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Osmanlı Arşivi'nden Nasıl Yararlanılır?

Yurt içinde bulunan ve Osmanlı Arşivi'nde araştırma ve inceleme yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden Türk veya yabancı uyruklu olanlar ile vekilleri müracaat formunu doldurmak suretiyle; Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndaki arşiv malzemesi üzerinde araştırma ve inceleme yapmak için bu Daire Başkanlığına, bizzat veya posta ile müracaatta bulunurlar

Bu müracaatlar, yurt dışında T.C. Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarına yapılır.

Osmanlı Arşivi'nde Kimler Araştırma Yapabilir?

Osmanlı Arşivi'nde araştırma yapmak için bir kısıtlama bulunmamaktadır. 18 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu okuryazar herkes araştırma yapabilir. Araştırmaya açılan belge kataloglarının büyük çoğunluğu Türkçe olmakla beraber Osmanlıca olanları da vardır. Belgelerin ise tamamı Osmanlı dönemine ait olduğundan Osmanlıcadır. Bu yüzden araştırma yapmak isteyenlerin belgelerden yararlanabilmeleri için Osmanlıca bilmeleri kendilerine büyük kolaylık sağlayacaktır.
© 2014 - General Directorate of State Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey