TR

Rusya Federasyonu Federal Arşiv Ajansı’nı Ziyaret
Metin Boyutu [-] [+]

Genel Müdürümüz Doç. Dr. Uğur Ünal başkanlığındaki Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü heyeti tarafından, 24-27 Aralık 2014 tarihlerinde Moskova’da yer alan Rusya Federal Arşiv Ajansı’na resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret programı kapsamında, 25 Aralık 2014 tarihinde Federal Arşiv Ajansı’nda yapılan görüşmelerde, iki ülke arşivleri arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılabilecek faaliyetler değerlendirilmiştir.  Genel Müdürümüz Doç. Dr. Uğur ÜNAL, Devlet Arşivleri’nin yapısı, iş ve işlemleri ile tarihçesi gibi konularda bilgiler sunmuştur. Ardından iki kurum arasındaki işbirliğinin önemine binaen ortaklaşa sergi düzenlenmesi ve belge örneklerinin karşılıklı değişimi gibi hususlara vurgu yapmıştır. Rusya Federal Arşiv Ajansı Genel Müdürü Andrey Nikolayeviç ARTIZOV ise Rusya’daki tüm arşivlerden sorumlu olan Rusya Federal Arşiv Ajansı’nı tanıtmıştır. Görüşme sonrasında iki ülke arşivleri tarafından ortaklaşa bir sergi düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

26 Aralık 2014 tarihinde ise Moskova Büyükelçiliğimizde Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur ÜNAL tarafından Moskova'da bulunan Türkologların katıldığı “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün Rusya’nın Tarihi Kaynakları Bakımından Önemi” isimli bir konferans düzenlenmiştir. Konferansta aynı zamanda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları konusunda açıklayıcı bilgiler sunulmuştur.

 
© 2014 - General Directorate of State Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey